Miranda Valkenburg projectleider van de opleiding HAN Technologie en Samenleving (TES) hield een TES-sessment tijdens de afsluiting van het studiejaar van TES.

Posted via email from HANs on Posterous Experience