Het HAN Solarboat team dat deelneemt aan de Frisian Solar Challenge hield een meeting voor haar sponsors. In deze video horen we Tinus Hammink, programmadirecteur Strategische Verbindingen van de HAN aan het woord over het beleid van de HAN en HAN Techniek mbt duurzaamheid e.d.

Posted via web from HANs on Posterous Experience