Het HAN Solar Boat team had pech op de 1e dag. De accu van de boot brandde uit. Enkele mensen van het HAN Solarboat Team worden geinterviewd.

Posted via email from HANs on Posterous Experience