HAN-studenten van de opleidingen Embedded Systems Engineering en de PABO ontwikkelden in opdracht van Technoplanet en TechnoDiscovery” spellen en activiteiten, waarmee kinderen van 10-12 jaar meer van techniek gaan begrijpen. ESE-student Sander Baeten vertelt over de Kwisboks.

Posted via web from HANs on Posterous Experience