Meer video’s op http://www.han.nl/studeertechniek

Docent bio-informatica Ingrid Paffen vertelt ons over de opleiding bio-informatica.

Posted via email from HANs on Posterous Experience