Impressie van de diploma uitreiking bij het Instituut Engineering van de HAN.

Posted via email from HANs on Posterous Experience