Workshop 14: Toezicht op het hbo in troublesome times
Toelichting door: Frans de Vijlder (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Presentatoren workshop: prof. mr. Pieter Huisman (Haagse Hogeschool, Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid) en dr. Frans de Vijlder (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties)

De workshop behandelt beleids- en wetgevingsontwikkelingen in het toezicht op de hogescholen en reflecteert met behulp van praktijkcasus op dilemma’s bij het ontwerpen van in- en extern toezicht op kwaliteit en bestuur. Wat moet centraal, wat kan decentraal? Welke is de verantwoordelijkheid van de professionals, welke van management en bestuur?