Hoe geef je samen vorm aan een leeromgeving waarin studenten zich ontwikkelen tot vakbekwame, gemotiveerde en vaktrotse professionals? Dit gebeurt op steeds meer plekken in kleinschalige contexten waarin het gezamenlijk en wederzijds leren van alle betrokkenen centraal staat. Een PLG, een professionele leergemeenschap is daarbij eerder een manier van doen en van omgaan met elkaar, dan een nieuwe structuur. We spreken daarom ook wel over plg’en als werkwoord.
Bovenstaande tekst was de eerste alinea van een uitnodiging aan HAN medewerkers en studenten om deel te nemen aan de etalagebijeenkomst “Speelvelden van het PLG’en” van 23 april jl. in het Ixperium Nijmegen.
Dit is een korte impressie.