Het HAN team de GFT-vreter won de 1e prijs in de GasTerra Transitie Jaarprijs 2011. Een korte impressie. De uitgebreide versie met de vragensessie e.d. komen ook op dit blog.