Wew, ik lees net in ScienceGuide dat Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN in de top 10 staat van de sleutelfiguren van het Hoger Onderwijs. Hij staat nl. op plaats 5.
En dit staat er te lezen over hem in dat artikel:

"Hij mag het nu echt zelf doen. De nieuwe HAN- voorzitter was onder Marcel Wintels al een beetje zo’n raspaardje dat in de box hoorbaar trappelde voor de start. Zijn hogeschool bloeit, groeit, agendeert, maar calimeroot niet. Met lectoren als Frans de Vijlder, Frans Nauta en straks wellicht zelfs Blair-adviseur Charles Leadbeater, met succes –als een van zeer weinigen in het hbo- in het ontplooien van de bèta-opleidingen zet hij de toon. In wezenlijke debatten is Bormans present: van de toekomst van de masters tot Dijsselbloem, van internationalisering tot CHE-rankings."

En Frans de Vijlder, lector bij HAN staat op de 8e plaats:

"HAN-lector Frans de Vijlder doet wat een lector moet doen: de praktijk, de inhoud en diverse visies en innovaties met elkaar confronteren en daar lessen uit trekken. Jeroen Dijsselbloem kwam zelf om zich bij hem te verantwoorden in een discussie over zijn rapport en dat zegt wel iets."