@justinevdberg hield een presentatie over de inzet van sociale media bij de interne en externe communicatie van de HAN voor de rondetafelbijeenkomst van Rapid Circle - Sociale media in het onderwijs.