In deze video zien we de driehoek HAN student, HAN studentbegeleider en het Flex College als werkveld in een leergemeenschap. Zo worden 2e jaars studenten HAN Psychomotorische Training begeleid door een 4e jaars PMT student, die op haar beurt begeleid wordt door een schoolmaatschappelijk werkster van het Flex College en docenten van de HAN. Daarbij wordt vanuit de HAN ook de theorie aangeboden die dienend is aan de praktijk.