Netwerk Open Hogeschool biedt een nieuwe, flexibelere vorm van deeltijd-onderwijs. In september start de eerste opleiding: Informatica. De Open Universiteit ontwikkelde deze landelijke deeltijdvariant met vier hogescho-len. ‘Vier jaar lang studeren is vaak te veel.’

Link