De HAN neemt deel aan NOH-I. Ofwel Netwerk Open Hogeschool Informatica. Met nieuwe onderwijsmethoden / nieuwe ICT-middelen om
zodoende een hoger rendement te bereiken en beter aan te
sluiten bij werk en thuissituatie van de doelgroep! Namelijk MBO-ers 3/4 of hoger.
Hieronder de presentatie van NOH-I en de brochure.
Er is ook een LinkedIn discussiegroep.