mit workshop

In de zomervakantie hebben enkele mensen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een congres van de onderzoeksgroep van prof. Resnick bezocht op het Media Lab van het MIT in Boston. Daar hebben zij ook contacten gelegd met enkele post-doc MIT studenten. Een 5-tal van hen komt in de week van 22 september een bezoek brengen aan de HAN om ideeën met ons uit te wisselen. Dat bezoek zal in het kader staan van het thema "How to create almost anything!".

Als onderdeel van het programma zullen deze studenten (zie plaatje hierboven) vertellen en laten zien hoe het mogelijk is dat binnen het Media Lab (bijna) alles gecreëerd kan worden. Creativiteit en persoonlijke betrokkenheid zijn hier sleutelbegrippen. Maar wat is ervoor nodig om dat te bereiken? Ze zullen een kijkje geven in hun keuken door middel van workshops en discussie.

Daarnaast heeft één van de studenten (Magic Seth) zijn creativiteit geconcretiseerd in een wervelende high-tech magic show. Met deze show reist hij de hele wereld over en zal ook bij de HAN mensen van zijn kunsten laten genieten. 

Het contact met MIT is ontstaan in 2007 naar aanleiding van de Dig-e-vent lezing van Glorianna Davenport, principal scientist van het Media Lab en is in 2008 tot een brede samenwerking met HAN Faculteit Techniek uitgegroeid. Medewerkers en studenten van het Media Lab hebben zich enthousiast bereid verklaard om lezingen en workshops te geven, ervaringsgegevens te delen en onderzoeksprojecten te komen toelichten. Het gevolg hiervan is dat o.a. ICA (onderwijs-)projecten kan starten die direct en indirect het regionale bedrijfsleven en het onderwijs ten goede komen. Onderzoeksuitwisseling en het delen van ervaringsgegevens tenslotte schept ruimte voor creatieve processen die tot innovatie leiden.

Het belooft een bijzonder inspirerende workshop te worden. Ik ga daar video-opnames maken en foto’s, dus wordt vervolgd.

Bij de Magical Show of Technology op 23 september van Seth Raphael kun je bij zijn als je wilt. Inschrijven kun je hier.