Mit_blog_surveyVia Minitrue op de hoogte gebracht, heb ik meegedaan aan het Blog Survey van MIT. Ben je een blogger? Doen dan ook mee.