"Niet kennis is koning maar de verbindingen ertussen zijn dat, de ontelbare onzichtbare verbindingsdraadjes tussen mensen."

Dat zegt Jaap van Till, Lector Telecommunicatie Netwerken, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteiten Techniek en Informatica Communicatie Academie in WTR Trendrapport 2008.
Zijn visie is zeer inspirerend vind ik en geeft goed het nieuwe tijdsbeeld weer.

"Jonge mensen willen zich ontwikkelen tot een unieke persoonlijkheid met een duidelijke identiteit en zelfbewustzijn. Ze willen opvallen en uitblinken in de grotendeels gelijkvormige meute. En men wil actief deelnemen aan, inbreng hebben in en waardering krijgen vanuit een of meerdere communities.

Men zoekt een zichtbaarheid die veel wegheeft van een zelfmerk. Vergelijkbaar met de hype rondom Celebs en BN’ers. Zo presenteren jongeren zich zoveel mogelijk als verschillend van anderen, op bijvoorbeeld YouTube, Second Life en Hyves. En vanuit dit zelfmerk willen ze via zelfexpressie hun stempel drukken op dingen om hen heen, dichtbij of via netwerken.

Betrekkelijk nieuw is dat ze via netwerken in meerdere tribes tegelijkertijd kunnen meedraaien, onafhankelijk van plaats en tijd. Multi Tribe Membership en het toetreden, toelaten, uittreden, of uitstoten is een dynamisch proces."

Hieronder een video waarin je Jaap van Till aan het woord hoort over deze trends en het hoofdstuk uit het WTR rapport. Warm aanbevolen!Netwerkverbindingen Voor Samenwerking in Co Laboratoria

Jaap van Till baseert zijn Kennis is geen koning op onderstaand artikel van Andrew Odlyzko, waarin kennis overdracht vs communicatie-dialoog en cooperatie vergeleken wordt. En die laatsten (communicatie-dialoog en cooperatie) zijn of worden wel king, vooral in de ogen van jeugdigen.

Content is not king Andrew Odlyzko AT&T Labs - Research

Get your own at Scribd or explore others: