We kregen zojuist een mailtje van Ron Bormans voorzitter van CvB van de HAN met de volgende inhoud.

Wij zijn verheugd te kunnen berichten dat per 1 april 2011 mevrouw dr. Janneke Hoekstra MSc (1954) start bij de HAN als de nieuwe faculteitsdirecteur Techniek.
Janneke Hoekstra heeft Biologie gestudeerd in Utrecht en Applied Statistics in Engeland. In 1993 is zij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het thema ‘Statistics in Ecotoxicology’.
Haar huidige functie bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is Directeur Kennis en Innovatie. Ze is in die functie verantwoordelijk voor de groene kennisinfrastructuur (waaronder de Hogere Agrarische Scholen en de Wageningen Universiteit) en voor het onderzoek dat het ministerie laat uitvoeren op het terrein van landbouw, voedsel en natuur. Zij heeft hierbij van nabij kennis gemaakt met het hoger beroepsonderwijs en is er heel enthousiast over geworden.
Daarvoor was ze een aantal jaren in dienst bij TNO als statistisch adviseur, en bij het RIVM als hoofd van het Laboratorium voor Afvalstoffen en Emissies.

Haar benoeming wordt met enthousiasme ondersteund door de selectieadviescommissie bestaande uit een faculteitsdirecteur, de directeur Service Bedrijf, een instituutsdirecteur en een lector, en kan rekenen op een unaniem positief advies van de Faculteitsraad Techniek. Het College van Bestuur gaat, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, dan ook met plezier over tot de benoeming.

Janneke Hoekstra volgt Jos Coonen op, die sinds het vertrek van Ella Hueting per 1 september jl. de Faculteit Techniek ad interim heeft geleid. Met grote waardering voor wat hij voor de faculteit heeft gedaan, zullen wij op een nog nader te bepalen datum afscheid van hem nemen.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Faculteit Techniek met Janneke Hoekstra als faculteitsdirecteur een mooie toekomst tegemoet gaat en zien uit naar haar komst.

Met vriendelijke groeten,
namens het College van Bestuur

Ron Bormans, voorzitter

We heten Janneke Hoekstra natuurlijk al bij voorbaat hartelijk welkom!