Vaak vragen mensen aan me hoe het nu met Tulip Computers gaat. Ik heb dan natuurlijk mijn verhaaltje wel klaar, maar toch is het goed om de officiële cijfers van 2005 er eens bij te pakken. Die zijn afgelopen vrijdag 5 mei na beurs gepubliceerd.
En wat doen we nu eigenlijk precies?

De cijfers over 2005 zien er in het kort als volgt uit:

"De omzet van Tulip Computers N.V. (Tulip) inclusief overige opbrengsten bedraagt over geheel 2005 € 42,9 miljoen (inclusief Commodore € 5,6 miljoen), ten opzichte van € 43,7 miljoen in 2004 (inclusief Commodore € 14,6 miljoen). De omzet van Tulip exclusief overige opbrengsten bedraagt over 2005 € 36,9 miljoen, ten opzichte van € 27,6 miljoen in 2004.
Dit komt overeen met een stijging van de omzet met ruim 33%. Een en ander blijkens
de definitieve door de accountant goedgekeurde jaarcijfers.

De marge uit handelsactiviteiten, exclusief overige opbrengsten (Commodore en Hirando) verbeterde van 27,9% in 2004 tot 29,5% in 2005. De operationele winst voor afschrijving en eenmalige operationele lasten, bedraagt € 9,8 miljoen (2004: € 12,6 miljoen). In 2005 is voor
€ 1,6 miljoen (2004: € 4,9 miljoen) aan eenmalige operationele lasten ten laste van het resultaat gebracht. De financieringskosten over 2005 bedroegen per saldo € 1,1 miljoen
(2004: € 2,2 miljoen). De winst voor belastingen en resultaat deelnemingen bedraagt
€ 6,8 miljoen (2004: € 5,0 miljoen). De belastingdruk in 2005 bedraagt € 0,2 miljoen
(2004: € 0,2 miljoen) en wordt veroorzaakt door belastingdruk bij de buitenlandse entiteiten.
Het resultaat op deelnemingen bedroeg over 2005 € 0,4 miljoen negatief (2004: nihil).
De winst na belastingen bedraagt € 6,1 miljoen (2004: € 4,7 miljoen).

Als gevolg van de verbetering van het eigen vermogen van € 30,2 miljoen naar € 56,4 miljoen is de solvabiliteit van Tulip verbeterd van 45,4% naar 78,4%." (bron persbericht Tulip Computers; zie hieronder)

We houden ons momenteel bezig met:

· Advanced Products & Solutions (o.a. Touch en Pen Tablet PC’s)

· Lifestyle Concepts & Accessories (o.a. Datacommunicatie- & connectivity producten)

· Product Sales & Distribution (o.a. Medical PC’s, Notebooks)

· Technology Sales (o.a. Licentie-inkomsten Tulip)

· Training & Consultancy (o.a. Novell & Microsoft trainingen, Project Management)

Voor een uitvoerige uitleg van de cijfers met de ontwikkelingen in 2005 en per product/marktcombinatie kun je het volledige Persbericht jaarcijfers 2005 downloaden.