20 Juni hield Dany Jacobs als lector Kunst, Cultuur en Economie zijn intreerede aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De titel van zijn rede was: "De erfenis vn tante Jane".

Op de HAN site staat te lezen:

"Jane Jacobs (1916-2006) was een belangrijke en zeer inspirerende (Amerikaans-Canadese) selfmade onderzoekster met hart voor de creatieve, dynamische stad. Ze was de eerste die over dit onderwerp schreef (1961). Volgens Dany Jacobs is het werk van zijn tante tot op de dag van vandaag nog altijd niet overtroffen.

Tijdens zijn rede trok Dany Jacobs dan ook de belangrijkste lessen uit haar werk voor middelgrote steden en in het bijzonder Arnhem. Een stad met buitengewone creatieve potentie (de tweede stad van Nederland wat betreft aanwezigheid van kunstenaars), maar ook met de nodige uitdagingen (de vijfde stad wat betreft grootstedelijke problematiek). Dany Jacobs betoogde dat een creatieve stad met name een dynamische stad is die voor dit soort uitdagingen de goede oplossingen weet te verzinnen."

Hieronder tref je zijn zeer interessante rede aan.


Launch in external player