In Overdrive Magazine gelezen:

“Ons bin zûnig”

Op 11 juni is de tweede HAN Eco Marathon gehouden op het Midlandscircuit in Lelystad. Deze zuinigheidsrace, gebaseerd op het reglement van de Shell Eco Marathon, wordt jaarlijks verreden door studenten van de HTS-Autotechniek. De voertuigen waarmee ze aan de race deelnemen zijn naar eigen ontwerp en zelf gebouwd, maar gerealiseerd in een zeer kort tijdsbestek en met een minimaal budget. Toch weten de toekomstige ingenieurs verbruiken neer te zetten die de verwachtingen ver overtreffen.

De HAN Eco Marathon (HEM) is in het leven geroepen door docent voertuigtechniek aan de HTS Autotechniek Ir. Wijnand Zwart. De studenten die de Automotive Development richting volgen kunnen voor deze competitie kiezen als studieproject. Wat een project als de HEM zo aantrekkelijk maakt is de grote ontwerpvrijheid die de studenten hebben. Daarnaast resulteert het competitie-element in een duidelijke motivatie om als beste te eindigen. De studenten doorlopen een acht weken durende ontwerpfase en in vervolg daarop een acht weken durende productie- en optimalisatiefase die afgesloten wordt met de zuinigheidswedstrijd. Het totale beschikbare budget per voertuig bedraagt hierbij slechts duizend euro. De ontwerpvrijheid van de studenten resulteert in een grote variëteit aan voertuigen. Van tweewielers tot driewielers en van Ackermann- en molenbesturing tot achterwielbesturing.

Op het Midlandscircuit is een parcours gekozen waarbij de voertuigen in een kwartier tijd in een bepaald aantal ronden 7,5 kilometer afleggen. De gemiddelde snelheid bedraagt dus dertig kilometer per uur. Overigens heerst het misverstand dat deelnemers bij zuinigheidswedstrijden als de HEM of de Shell Eco Marathon één liter brandstof krijgen om tot de laatste druppel op te maken. Bedenk bijvoorbeeld eens dat er bij de Shell Eco Marathon verbruiken tot over de vierduizend kilometer per liter gehaald worden op één racedag. Zou zo’n voertuig die hele liter op willen maken, dan zou het 24 uur lang met 170 km/h over het circuit moeten denderen. En dat is een beetje lullig voor de overige deelnemers die netjes met een gemiddelde van 30 km/h rondgaan… Overigens zit er in een liter Euro 95 niet eens voldoende energie om de rijweerstanden van zulke voertuigen bij dermate hoge snelheden te overwinnen gedurende 24 uur. Dit impliceert dat er extra energie verkregen wordt in de motor en de verbrandingsmotor als gevolg daarvan een negatief rendement heeft… Wat redelijk conflicteert met enkele natuurwetten.

De wedstrijddag in Lelystad wordt niet bepaald vergezeld door goed weer. Met name de harde wind is ongunstig voor het verbruik, waardoor aanvankelijk niet verwacht wordt dat de 193 km/l van vorig jaar gehaald wordt. Al tijdens de tests blijkt echter dat er meerdere groepen een onofficieel verbruik halen van meer dan 200 km/l. De zeven groepen doen er alles aan om tijdens de officiële sessies het verbruik zo laag mogelijk te krijgen. Op de baan wordt geconcentreerd de zuiverste lijn gereden en wordt door verschillende groepen het ‘coast and burn’-principe toegepast, waarbij in enkele gevallen de motor zelfs wordt uitgeschakeld. Ook naast de baan wordt naarstig gezocht naar oplossingen om soms zelfs maar een gram minder brandstof te verbruiken. Uiteindelijk weten de zeven voertuigen in zes uur slechts voor 1,83 euro aan brandstof te verstoken. De wedstrijd blijft spannend tot aan de laatste sessie waarin groep 3 uiteindelijk de winst grijpt met het onwaarschijnlijke verbruik van 296 km/l.

De HAN Eco Marathon is voor de studenten vooral een leerzaam project, maar voor de Automotive Development richting van de HTS begint het een ‘unique selling point’ te worden met een grote aantrekkingskracht. Het enthousiasme van de studenten is hier het bewijs van evenals de prestaties die ze weten te behalen. De prestaties kan je in de absolute zin niet vergelijken met die behaald tijdens de Shell Eco Marathon. Maar wanneer je het verbruik nu eens uitdrukt als functie van het beschikbare budget, denk ik dat dat vergelijk ineens heel dichtbij komt.

via overdrive-magazine.com
Geschreven door Sander de Goede.

De uitslag van de wedstrijd was:

- Groep 3 (de lange tweewieler met de witte stroomlijn) is winnaar met een verbruik van 1 op 281. Hun beste verbruik tijdens 1 poging bedroeg zelfs 1 op 296…

- Groep 5 (de driewieler met de rode punt voorop) is tweede geworden en heeft de jury prijs gekregen (beste voertuig). Zij realiseerden een verbruik van 1 op 247

- Overigen: groep 4 met 1 op 180; groep 7 met 1 op 127; groep 1 met 1 op 121; groep 2 met 1 op 77.