De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen start in samenwerking met het Graafschap College in Doetinchem een Associate degree programma (Ad) Technische Bedrijfskunde (TBK) met het uitstroomprofiel Productiemanagement.

Ervan uitgaande dat het ministerie van OCW in juli ‘groen licht’ voor het nieuwe programma geeft, wordt dit vanaf september in Arnhem (HAN) en in Doetinchem (Graafschap College) aangeboden.

Op woensdag 30 juni en dinsdag 17 augustus van 18.00 tot 21.00 uur zijn er Open Avonden bij Faculteit Techniek van de HAN aan de Ruitenberglaan 26 in Arnhem.

Bij het Graafschap College in Doetinchem worden er op dinsdag 22 juni en donderdag 8 juli van 19.00 tot 21.00 uur voorlichtingsavonden gehouden aan de J.F. Kennedylaan 51 in Doetinchem.

Posted via web from HANs on Posterous Experience