civiel award hanStudenten van Civiele Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben met hun project Brug naar Duurzaamheid de Civiel Award van Vitae gewonnen.
Hieronder de jurywaardering. De foto’s staan ook al online.

 

 

"Volgens de studenten Patrick Morren en Rob Hendriks zijn er in de Grond, Weg en Waterbouwsector diverse projecten waar duurzaamheid als opportuun punt naar voren komt. Belangrijk omdat ook de GWW-sector haar steentje moet bijdragen aan het tegengaan van het uitputten van grondstoffen en de milieuvervuiling. Er is in de sector echter geen duidelijke toetsingsmethode om projecten een score te geven qua duurzaamheid. Een methode om duurzaamheid van projecten in de sector te meten is nodig. Deze meetmethode is door de studenten ontwikkeld. Voor het direct kunnen aflezen van de score qua duurzaamheid is een figuur ontwikkeld. In het project is gekozen een Kompas te hanteren, waarin alle toetsonderdelen gehanteerd zijn. De uiteindelijke toetsingmethode is een globale uitwerking van een mogelijkheid om GWW-projecten een beoordeling te geven qua duurzaamheid. "Een met een heldere visie en passie geschreven opdracht, dat het belang van duurzaamheid in de civiele techniek onderstreept en vorm geeft. Het Kompas is een dynamisch document dat een lans breekt voor duurzaamheid in de sector " aldus de jury."
(perbericht Vitae)