HAN/NRC Master Class Prof. Mahbubani

Meer informatie op han.nl/masterclass. De uitnodiging downloaden.