Afgelopen donderdag was de opening van het studiejaar van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarin stond het praten over de kwaliteit voorop, vandaar ook de titel: het maaiveld.
Alle 3 de sprekers van de opening van het studiejaar waren het met elkaar eens dat het volgende moet gebeuren om de kwaliteit in het hbo te verhogen: professionaliseren van de docenten, verhogen van de kleine kwaliteit en het stimuleren van internationalisering. Maar er is meer voor nodig om ‘het beste onderwijs van Nederland te bieden’ en ‘het maaiveld te ontstijgen’.
Hieronder tref je de presentaties aan van Ron Bormans, Karl Dittrich en Trude Maas. Je kunt onder de presentatie op de link "Verder lezen" klikken.

.

Karl Dittrich
Karl Dittrich (voorzitter van de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie) gaf aan dat de HAN het goed doet volgens onderzoek, maar dat de lat nog verder omhoog moet. Naast het verhogen van de kwaliteit is het een uitdaging om een diversiteit aan leer- en lesstijlen te bieden aan de vele verschillende soorten studenten (mbo’ers, allochtonen, ouderen) in het hoger onderwijs. Hij deed een oproep aan de docenten in de zaal voor betrokkenheid, inzet en een kritische houding.

Trude Maas
Trude Maas deed een oproep aan alle docenten om het verschil te maken door studenten te motiveren en te helpen hogerop te helpen. Daarnaast gaf ze aan dat de er meer gebruik gemaakt moest worden van het alumninetwerk. De oud-studenten worden nog te weining ingezet in het Hoger Onderwijs.

Ron Bormans
De voorzitter van het College van Bestuur, Ron Bormans, ging in op het instellingsplan van de HAN. Hij zei dat de HAN eigenlijk in 65 competities meespeelt als we in 65 opleidingen de beste willen zijn. Het instellingsplan heet: ‘Ruimte voor kwaliteit‘ (download als pdf).