Op woensdag 10 maart verzorgt prof. Xiaohua Dong, vice-dean van de faculteit van civiele techniek en waterkracht engineering van de China Three Gorges University een lezing waarin hij verschillende aspecten van de wereldberoemde Drieklovendam in de Changjiang belicht.

Prof. Dong is in Nederland op uitnodiging van het instituut Built Environment van de HAN, bezoekt een aantal belangwekkende sites in Nederland, zoals de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, geeft een aantal gastlessen in de opleiding Civiele Techniek en zal afspraken met de HAN maken over de toekomstige samenwerking tussen de China Three Gorges University en HAN Built Environment.

We stellen u graag in de gelegenheid uit eerste hand te horen van Prof. Dong over dit mega-project, dat zelfs in het westen aanzienlijke media-aandacht heeft getrokken.

Prof. Dong zal zijn voordracht richten op een breed publiek, zonder de technisch geïnteresseerden te vergeten.

Hij zal zeker ingaan op:

• De historie van de rivier Changjiang en de Drieklovendam
• De voordelen van het project
• De belangrijkste hydraulische systemen
• Het constructieve werk
• De impact op de omgeving
• De gevolgen voor de bevolking

Na zijn lezing gaat hij graag in op vragen van belangstellenden. Na de voordracht en de vragenronde besluiten we de middag met een hapje en een drankje.

De lezing start om 15:30 uur. Aansluitend om circa 17:30 uur is er gelegenheid voor een informele ontmoeting met Prof. Dong. Toegang tot de gastlezing is gratis. De lezing is vanzelfsprekend in het Engels.


Uitnodiging Gastlezing Dong over de Drieklovendam in de Changjiang