Zohal Rezaie maakte onderstaande foto’s van de eindpresentatie van de ontwerpopdracht HAN IPO.