Onze samenleving is sterk afhankelijk van energie. Tegelijkertijd is het na alle aandacht voor de opwarming van de aarde en dreigende energietekorten wel duidelijk dat we slimmer met energie moeten omgaan. Een nieuw klimaat voor duurzame oplossingen lijkt aangebroken.


Voor het jaarcongres op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (locatie Arnhem) werd nagedacht over slimme en duurzame energieoplossingen. Welke kansen zijn er om duurzaam om te gaan met energie en waarom doen we dat nog niet? Hoe zien, in een tijd van bezuinigingen, de mogelijkheden van de overheid eruit om invloed uit te oefenen op het energieverbruik?

Kivi Niria