Made with Slideshow Embed Tool
Een van de ouders van een scholier van het Ludger College uit Doetinchem maakt deze fotoset van de High Tech Challenge. De groep van zijn dochter werd 2e.

Posted via web from HANs on Posterous Experience