DSC07819, originally uploaded by Hans on Experience.

Vandaag ben ik even wezen kijken in het Asfaltlab van HAN Civiele Techniek. En alhoewel ik a-technisch ben, boeide me dit practicum. De studenten hadden zelf asfalt gemaakt en gingen nu aan de hand van allerlei proeven uitvogelen of het de juiste dikte, samenstelling e.d. had. De asfalt werd fijn gemaakt (na in de magnetron te zijn opgewarmd), opgelost (dat is de foto hierboven) en bekeken op soortelijk gewicht en het volume aan holle ruimte. Natuurlijk werd ook bekeken welke kracht de asfalt kon hebben.
De fotoserie kun je in deze set vinden. De video komt er ook nog aan.