Miranda Valkenburg trok erop uit met 2 docenten en 5 HAN studentenTechnologie en Samenleving naar Denemarken. Ze hadden een 4-daagse excursiereis. Hun belevenissen zijn te volgen op de HAN-TES weblog in Hyves.
Hieronder de foto’s die Miranda maakte en te vinden is in haar Picasa fotoalbum,


Made with Slideshow Embed Tool

Posted via web from HANs on Posterous Experience