Tijdens de wedstrijd Ned-Brazilie was de diploma uitreiking van HAN Engineering. De 2e helft werd door veel mensen bekeken in de centrale hal. Dat was een heerlijke afsluiting van een op sommige plaatsen erg warme diploma-uitreiking.

Posted via email from HANs on Posterous Experience