Ondertekening van een intentieverklaring tussen HAN Techniek en een aantal bedrijven voor baanzekerheid of baangarantie voor studenten Techniek en ICT.

Posted via web from HANs on Posterous Experience