Steeds meer wordt duidelijk dat we ons in een turbulente tijd bevinden. De Experience Economy komt in een andere (nee niet hogere) versnelling. Eerder een lagere of zinvollere. We lazen al over de Prosumers die Slow als uitgangspunt nemen. Ik publiceer regelmatig over de Experience Economy. Hieronder een samenvatting van de postings tot nu toe:
- De Beleveniseconomie: van informatie naar beleving
- De Emotiemarkt als Europees voorbeeld van de Beleveniseconomie
- De Droommaatschappij: waarden vertellen in plaats van informatie
- Imagineering: authentieke belevenisconcepten in plaats van theater
- Omgaan met veranderingen beschreven in verhaalvorm
- Is Imagineering hetzelfde als marketing?
- Op weg naar de Transformatiesamenleving ontstaat een nieuw concurrentielandschap
- Maslow op zijn kop?
- Wie heeft mijn kaas gepikt?
- Wat is synchroniciteit?
- We gaan van een sociaal regelsysteem naar communicatieve zelfsturing op basis van de logica van gevoel
- Samenhang in een groter geheel: kwantumfysica en heelheidsprincipe
- De Experience Economy beschreven in het Sociaal Cultureel Rapport 2004
- Na Wat en Hoe nu meer aandacht voor Waarom?
- Culturele dimensies: Nederlanders in 2020
- Learning by Sharing: European Centre for Experience Economy
- Een Leerbelevenis: Iederwijs
- De toekomst van concurrentie
- De omslag naar een duurzamen samenleving
- Tulip E-Go als voorbeeld in de Experience Economy
- Wereldwijd bewustzijn
- Het Virtueel Platform
- Commodore en Yeahronimo als voorbeeld in de Experience Economy
- Cultural Creatives als subcultuur
- Het menselijk gezicht van werk
- Prosumers als nieuwe subcultuur
- De Generatie Mix
Technorati: , , , beleveniseconomie