Op de weblog van Ehio Media staat een aardige posting over de Senseo van Philips. Of liever over een artikel in Business Week hierover. Eelco Kraefft van Ehio schrijft terecht dat er meer (andere) aandacht moet komen voor co-creatie, begrip, ervaring, design. Techniek is daarbij een vertaling van wat klanten willen. Hij schrijft verder dat we naar een Concept Tijdperk gaan. Interessante gedachte. Past mijns inziens perfect in de Experience Economy, waarin we van Experience naar Transformatie gaan. Het denken in concepten (belevenisconcepten) hoort daat zeker in thuis. Marketing wordt dan ook anders, nl. imagineering. Imagineers (pdf) zijn bezig met waarde(n)creatie, het toevoegen van waarde(n). Niet alleen theater of pure belevenis, maar (vooral) ook echte waarde toevoegen, zodat klanten of liever gasten, geraakt worden. Per definitie is er dan sprak van co-creatie. Het concurrente landschap (pdf) zal dan ook zeker veranderen!