Even een kort verslag van van alles binnen onze faculteit techniek.

Er blijkt weer volop werk te zijn in de technieksector. Sterker: vacatures kunnen op dit moment zelfs niet vervuld worden. Volgende week hiervoor uitgebreid aandacht!

Op 9 juni ’s middags wordt  bij een van onze goede relaties Witteveen+Bos in Deventer een netwerkbijeenkomst gehouden: “hogeschool/ingenieur van de toekomst”. Casus/thema deze keer: ruimte voor de rivier.

Vandaag een uitgebreid gesprek gevoerd met Dick Groeneveld, onze medewerker internationalisering. Hij is bezig met een jaarverslag over internationalisering binnen de Faculteit Techniek. Prachtige projecten hebben we in 2009 gedaan. Binnenkort verschijnt het verslag. Wordt vervolgd.

Meest inspirerende mailtje van de dag komt van Sjoerd Timmermans:

“Ik zag zojuist dit TED-filmpje wat je wellicht al wel kent en moest weer even denken aan hoe aardig het zou zijn als we als FT ook vanuit een why zouden kunnen praten over what we doen. Naïef?”

Nee! Niet naief. Laten we dat gewoon doen. Prachtige Tedtalk trouwens.

Posted via web from HANs on Posterous Experience