Interessante reis maken deze dames van de HAN. Ella Hueting en Janne Reessink zijn nl. naar het MIT in Boston. En Ella houdt ons op de hoogte via haar weblog.
Interessant om te volgen dus deze week.