Documentaire van de studenten broedplaats EenTweeTien. De studenten zijn een half jaar lang meerdere keren geïnterviewd, uit deze interviews zijn quotes geknipt. Daarnaast bestaat de documentaire uit materiaal van de workshop “Filmen met een DSLR”, waarbij studenten die nog nooit met een DSLR gefilmd hadden zelf aan de slag mochten.

Posted via email from HANs on Posterous Experience