de techniek torens De Techniek Torens bij bs de Leeuwenkuil
Morgen ga ik naar basisschool de Leeuwenkuil in Beneden-Leeuwen. Nicole Jacobs, onderwijsassistente aan de Hogere Laboratorium Opleidingen van de HAN gaat daar namelijk assisteren bij de introductie van de Techniek Torens. Een mooie gelegenheid dat te filmen. Vooral ook om eens te zien hoe een basisschool met Techniek om kan gaan, want het is belangrijk dat kinderen al op de basisschool kennismaken met Techniek en niet pas in het voortgezet onderwijs zoals vaak het geval is.

de techniek torens 2 Zelf doen
Het concept van de Techniek Torens is er op gebaseerd dat leerlingen in een doorlopende leerlijn veel zelf doen. Alle thema´s en domeinen komen er in aan bod: o.a. constructie, transport, productie, communicatie, eletrotechniek, chemie, duurzame energie etc. De Techniek Torens bestaan uit 3 opvallende kasten in de vorm van kasteeltorens met daarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen.

de techniek torens 3 Techniek is leuk
Ik ga morgen kijken in groep 7, waarin ze deze lessen krijgen aangeboden gedurende het jaar. De lessen zijn leergebiedoverstijgend en gericht op zelf ontdekken. En dat is precies waar het mijns inziens om gaat. Kinderen zelf bezig laten zijn met het ontdekken van hun eigen wereld en er betekenis aan geven. Mooi toch dat met dit materiaal daar invulling aangegeven kan worden. Want techniek is vooral ook leuk en interessant. Dit soort lessen helpt goed in de beeldvorming over Techniek, want die is momenteel erg eenzijdig. Wie denkt er bijvoorbeeld aan ontwikkelingshulp, zorg, milieu of watermanagement aan techniek? En toch is techniek essentieel in deze gebieden. En daarom is het belangrijk dat kinderen Techniek aangeboden krijgen in een vorm zoals met de Techniek Torens: speels, creatief, zelflerend, met diverse leerstrategieen, ervaringsgericht, werkend aan je zelfbeeld, vanuit maatschappelijke relevantie en gebruik kunnen maken van meervoudige intelligentie, want niet iedereen leert op dezelfde manier. Tel daarbij teamwork, onderling overleg en respectvol omgaan met andere meningen en je snapt dat dit een prachtig voorbeeld is van het nieuwe leren.

Uiteraard komt de video van mijn bezoek online op deze blog.