Ella HUeting, directeur Faculteit Techniek blogde:

De docent maakt het verschil!

Door alle taken die docenten erbij hebben gekregen de afgelopen jaren, lijkt het alsof wel eens vergeten dat de allerbelangrijkste taak van een docent lesgeven is. In de brede zin van het woord natuurlijk, om te voorkomen dat alleen de oude vorm van eenrichtingangsverkeer met de docent voor de collegezaal of de klas als lesgeven gezien wordt. Daarom is het vooral van belang dat een docent goed is in lesgeven. Het klinkt als een open deur, maar met alle docenttaken die erbij zijn gekomen, lijken die lestaken wel eens ondergesneeuwd te worden. En waarom is dat nu zo belangrijk? Omdat de docent de grootste invloed heeft op het leren van de student. Belangrijk is dus te weten wanneer een docent een goede docent is in de ogen van een student.

Al sinds jaren ’onderzoek’  ik waarom studenten de ene docent nou wel goed vinden en de ander niet, enkele weken geleden nog gecheckt bij onze student FRleden. En steeds kom ik uit op hetzelfde lijstje. Studenten vinden een docent goed lesgeven als zij/hij: feed-back geeft op de resultaten (zowel positief als negatief), de studenten respectvol behandelt, consequent en duidelijk is, kennis van het vakgebied heeft en blijk geeft van praktijkervaring (let op: ik heb het hier over hbo-docenten), enthousiast is en goed bereikbaar.

Dit week-end kwam ik toevallig een artikel tegen van Geoff Petty over het werk van John Hattie. Hierin beschrijft hij wat de grootste invloed heeft op het leren van studenten. In de ranking staat

1.  feed back

2. students’ prior cognitive ability

3. instructional quality

Het is een gedegen onderzoek met meer dan 10 verschillende aspecten, waarbij wordt aangegeven in welke mate ze bijdragen aan het leren van de student. Uit het lijstje blijkt in ieder geval duidelijk  ‘DE DOCENT MAAKT HET VERSCHIL’. Niet alleen verplichte kost voor docenten maar ook voor hun leidinggevenden.

Zie ook onderstaand interview met Hattie. Alhoewel het hier volgens mij vooral gaat om leraren in het VO kan ik met niet aan de indruk onttrekken dat hetzelfde opgaat voor docenten in het HBO.

Posted via web from HANs on Posterous Experience