Select Page

HAN Lean Event: het is tijd voor optimisme!

HAN Lean Event: het is tijd voor optimisme!

Volgens velen gaat het slecht met Nederland: recessie, afnemende koopkracht, toenemende werkloosheid… een mens zou er somber van worden. Maar dat hoeft helemaal niet, integendeel. Tijdens het HAN Lean Event op 31 januari 2013 aan de campus van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Arnhem zetten diverse sprekers, onder wie studenten, uiteen hoe een positieve toekomstblik kan bijdragen aan het succes van organisaties.

Het HAN Lean Event vindt in 2013 voor de vijfde keer plaats en wordt georganiseerd door het Lectoraat Lean/World Class Performance van de HAN. Deze extra uitgebreide editie staat volledig in het teken van optimisme. Studenten en een gerenommeerde gastspreker laten aan de hand van praktijkcases zien hoe organisaties ‘lean’ kunnen werken en zo succesvoller kunnen zijn.

Uit de crisis
Tijdens het HAN Lean Event worden de twee lectoren van het Lectoraat Lean/World Class Performance officieel geïnstalleerd. Onderdeel hiervan is een rede van beide lectoren die nader ingaan op de oorzaken van de crisis, hoe we hieruit kunnen komen en hoe organisaties efficiënter kunnen opereren om succesvoller te zijn en zo de crisis te overleven. Via www.optimistischmanifest.nl kunnen mensen nu al meepraten over de uitdagingen waar we voor staan. Studenten van de minor World Class Performance/Lean Management presenteren hun verbeterprojecten bij bedrijven. Hun ervaringen bieden uiterst bruikbare ideeën voor andere organisaties.

Jannes Slomp

Jannes Slomp

Vincent Wiegel

Vincent Wiegel


Lean
Lean is een managementfilosofie die erop gericht is klantwaarde te maximaliseren en verspillingen en zaken zonder toegevoegde waarde te elimineren. Hierbij worden processen doorlopend verbeterd. Lean wordt toegepast in de industrie, in de zorg, bij de overheid en in vele andere sectoren. Het Lectoraat Lean/World Class Performance heeft als opdracht om deze kennis laagdrempelig toegankelijk te maken.

Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u terecht op www.han.nl/leanevent2013. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Het persbericht is ook online te bekijken of hieronder.

Persbericht HLE 2013

About The Author

Hans Mestrum

Hans is al 12 jaar bezig op het gebied van Social & Media. Vooral als videoblogger van projecten, evenementen etc. Per 1 januari 2016 is hij als videofilmer en videoblogger werkzaam in zijn eigen bedrijf hans ON experience. Hij maakt korte video's van evenementen, huldigingen, voorlichting, productintroducties, kennisoverdracht, presentaties, interviews, bevlogen mensen, open dagen etc. Schroom niet om hem om informatie te vragen wat hij voor jou kan betekenen. Bekijk ook zijn profiel website of kijk hieronder voor zijn online présence.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Welkom!

hans mestrum
Hans Mestrum

Leuk dat je hier op mijn weblog bent. De video's en foto's die je hier vindt, zijn door mij gemaakt voor o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar ik videoblogger en videofilmer ben.

Per 1 januari 2017 kan ik vanuit mijn eigen bedrijf hans ON experience ook voor jou korte videofilms maken. Dat kan een impressie zijn van een evenement, open dag, huldiging, of een video voor voorlichting, presentatie, productintroductie of een uitnodiging of van bevlogen mensen.

Ik voer het hele traject voor u uit, van intake tot opname, van bewerken van het videomateriaal tot het online zetten of aanleveren van het videobestand.

Schroom niet om contact met me op te nemen om te bespreken wat ik voor jou kan doen!

Laatste video’s

Recente Tweets

Archieven

Categorieën

Zonnemeter

Hoeveel Watt produceren mijn zonnepanelen op dit moment?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This