Is dit podhijacking of niet?

Ik kreeg vorige week een mailtje met de melding dat mijn podcast te vinden is op http://www.gespod.nl/PodcastonExperience/. De site is nog wel niet officieel in de lucht zoals je ziet: http://www.gespod.nl. Dat mijn podcast daarin zit is mooi zou je zeggen en eigenlijk is dat ook wel zo, maar kijk eens goed naar het feedadres. Dat is niet: http://feeds.feedburner.com/HansOnExperiencePodcasts. (update half uurtje later: de feed van gespod is nu vervangen door mijn eigen feed….). Ze hebben dus bij gespod.nl een eigen feed gemaakt van mijn feed . Ofwel mijn feed hergebruikt. Ja dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom heb ik maar even een mailtje gestuurd naar ze. Ik kreeg een keurig mailtje met uitvoerige uitleg terug. De belangrijkste reden dat ze er een gespodfeed van maken, is dat ze de feed willen meten. Overigens staat er onder hun feed (die dus naar mijn content verwijst) wel een hun copyright notice en disclaimer onder…..  
Ondertussen is er op Podfeedl.nl al een discussie los gebrand of dit nu wel allemaal kan en ze hebben daar ook een posting over podhijacking. En hier vind je ook nog de nodige reacties. Daarin staat dat we op moeten passen voor dit soort praktijken waarin anderen je content stelen. FeedBurner wordt ook als voorbeeld genoemd. Dat vind ik echter niet terecht. Ik heb nl. daar zelf invloed en controle op. Ik zelf beslis of ik FeedBurner gebruik. Nou zegt Gespod dat ze deze week alle podcasters een mail gaan sturen of ze in de database willen blijven, maar volgens mij is dat net andersom. Het was beter geweest (en natuurlijk kan dat nog steeds) om de database aan te bieden met de mogelijkheid dat je je feed daar aan meldt. En dan wel de originele feed. En volgens mij is het ook helemaal niet de bedoeling van een feed dat die opnieuw gebruikt wordt met een andere url. Laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Ik wil in ieder geval niet dat anderen mijn feedurl van FeedBurner of TypePad (her)gebruiken, anders dan in de originele vorm en met het doel voor het doorgeven van content zoals in mijn Creative Commons licentie is aangegeven (dus zonder commerciële bedoelingen en met vermelding van de bron). Het maken van een nieuwe feed van mijn feed wil ik dus niet.
Maar goed, gespod meldt dat je ook originele feed kunt aanleveren. Maar die kunnen ze dan niet meten . Nee maar ik gelukkig wel . Dus gelukkig kan ik nog kiezen. Maar eens even afwachten met wat voor mailtje ze gaan komen.
Wat vind jij er van?

Technorati tags:

About The Author

Hans Mestrum

Hans is al 12 jaar bezig op het gebied van Social & Media. Vooral als videoblogger van projecten, evenementen etc. Per 1 januari 2016 is hij als videofilmer en videoblogger werkzaam in zijn eigen bedrijf hans ON experience. Hij maakt korte video's van evenementen, huldigingen, voorlichting, productintroducties, kennisoverdracht, presentaties, interviews, bevlogen mensen, open dagen etc. Schroom niet om hem om informatie te vragen wat hij voor jou kan betekenen. Bekijk ook zijn profiel website of kijk hieronder voor zijn online présence.

16 Comments

 1. Leon van Bokhorst

  Het klopt dat Feedburner onder je eigen controle staat. We haalden Feedburner eerder aan als voorbeeld wat er technisch fout zou kunnen gaan als een derde partij faalt (en dat gebeurt regelmatig bij Feedburner). Maar op zich is er niets mis mee, zolang je zelf kiest.
  In mijn ogen is er sprake van Podjacking als een derde partij ongevraagd en onder een ander adres jouw feed herpubliceert. Het voordeel ligt dan niet bij de uitgever (podcaster in dit geval), maar bij de podjacker die metingen verricht waar jij niet om gevraagd hebt. Dit is simpelweg een schending van copyrights aangezien een rss feed ook gewoon een publicatie is.
  Gespod zou er verstandig aan doen alle feeds uit hun chache te verwijderen en de originele feed-adressen te herstellen.

  Antwoord
 2. Dan Kamminga

  De hamvraag is of de statistieken van feedburner nog kloppen als men zich via gespod.nl abonneert. Hans weet jij dit misschien?
  Dan

  Antwoord
 3. Pierre

  @Hans en Leon,
  Ik snap het bericht (en de reactie van Leon) niet helemaal. De discussie bij Podbrothers ging voornamelijk over het auteursrecht op de RSS-feed. Hans verwijst daar ook naar.
  Maar in de feed van Hans staat onder het channel-elemen (kan geen xml plakken)
  copyright CC: by-nc-sa
  En daarmee geeft Hans aan dat deze feed vrijgegeven wordt onder een Creative Commons Licentie die afgeleid werk toestaan zolang er maar aan bronvermelding gedaan wordt en het resultaat onder dezelfde licentie vrijgegeven wordt.
  Wellicht was het gebruik dat Gespod er van maakt niet wat Hans voor ogen had (tenminste niet als ik zijn bericht goed begrijp), maar ze schenden (in de huidige vorm van *deze* feed) helemaal geen copyright als zij de feed herpubliceren op hun eigen URL. Ook niet als ze er wijzigingen in aanbrengen, *mits* ze aan bronvermelding doen en de feed eveneens onder dezelfde CC-licentie vrijgeven.
  Toegegeven: ook mijn feeds hadden niet de copyrightvermelding die ik voor ogen had, ook daar stond zowel op feed-niveau als op item-niveau een CC-licentie opgenomen. Dat heb ik nu aangepast voor al mijn feeds zodat helder is dat het niet de bedoeling is dat de feed zelf, zonder toestemming vooraf, gewijzigd wordt of ge-herpubliceerd wordt. Zoals nu gedaan wordt via http://www.gespod.nl/DeEduKast/
  Overigens, voor de feed van Leon op de Remondo-site (http://www.remondo.nl/feed/), geldt zijn redenatie wél. In die feed staat namelijk geen vermelding van de licentie waaronder de feed vrijgegeven is en dan moet je ook bij een RSS-feed automatisch uitgaan van de meest restrictieve uitleg.
  Moraal van dit verhaal, en gelukkig kwam dat ook in Podbrothers nog wel naar voren, is dat wij (bloggers, podcasters, …) nog eens goed naar de licenties moeten kijken die we op onze content (screencasts, podcasts, video’s, RSS-feeds, etc) plakken zodat in ieder geval voor iemand die het wil weten helder is wat er mee mag en wat er niet mee mag.

  Antwoord
 4. Leon van Bokhorst

  Heel goed punt Pierre. De feed van Hans geeft echter aan ‘nc’ non-commercial. Gespod is een organisatie met winstoogmerk (een VOF). In mijn ogen gaat dat de redenering niet helemaal op dat van de feed van POE afgeleide werken gemaakt mogen worden, aangezien aan die ‘nc’ voorwaarde niet wordt voldaan.
  Maar bovenstaande geeft direct de kracht van jouw punt weer. Wat gaan we doen met de rechten op ons werk?

  Antwoord
 5. Hans Mestrum

  Het blijft een lastig verhaal
  @Pierre: je zet me aan het denken. Bedankt daar voor. Begrijp ik dat jij nu meer dan 3 Cc-licenties hebt? Ik zie op je weblog CC-by-sa en op je postings Cc-by-nd-nc, op je edukast Cc-by-sa en op feedniveau nog een andere? Of wellicht geen?
  Je zegt dat als er geen licentie aan hangt je dan uit moet gaan van de meest restrictieve licentie. Waar staat dat ergens? Wellicht is het handig om daar ook naar te verwijzen dan?
  @dan: wat bedoel je precies? Dat wanneer iemand zich op mijn feedburnerfeed op gespod abonneert? Ja goeie vraag. Zou FB elke abonnee via hun redirect naar mijn feed tellen?
  @leon: klopt van dat non-commercial, maar Share alike wil voor mij niet zeggen dat de url van een feed veranderd mag worden. Dus waar valt de url onder?

  Antwoord
 6. Pierre

  @Hans: Oei, daar was iets helemaal mis gegaan. Die CC-by-sa had er niet moeten tussen staan.
  Dus: Nee, zou eigenlijk maar één CC-licentie moeten zijn: CC-nc-by-sa voor de berichten, bestanden, podcasts én de gewone (C) voor de feedstructuur zelf. Is nu aangepast. Mocht ik er overigens ergens eentje gemist hebben, laat het me dan effe weten (al die feeds ook 😉
  Ik merkte wel dat Feedburner de wijziging die ik wél in de bron van de feeds kan zien, *niet* oppikt bij de feedflare-link. Ik heb die optie dus even uitgezet, want dat wekt verwarring.
  Overigens is het natuurlijk zo dat ook mijn (C) voor de structuur me maar beperkt ‘beschermt’ tegen hergebruik van de feed.
  Alle items in de feed zijn vrijgegeven onder een CC-by-sa licentie. Als je alleen de items neemt en dan een nieuwe RSS-feed genereerd met in de items bronvermelding kun je daar omheen doen wat je wilt, inclusief het toevoegen van (bijvoorbeeld) items met uitsluitend reclame, of reclame in de items.
  URL van een feed is als de naam van een bestand. Het zou onwerkbaar zijn als share alike zou betekenen dat je dat niet mag aanpassen, want ik mag ook een aggregated feed maken van de jouwe (met een CC-by-sa) en van anderen (die eveneens een CC-by-sa voor de feedstructuur hebben).
  De ‘verzamelaar’ van edublogs.nl (http://www.edublogs.nl/blog/groep/) beroept zich op het recht te citeren met bronvermelding. Daar worden een kort stuk van de feed (maximaal dat deel wat in de description-tag zit) samen met de link naar het oorspronkelijke bericht opgenomen in een nieuwe RSS-feed.
  Dit gebeurt zonder expliciete toestemming van de makers.
  Met meest restrictieve licentie bedoel ik datgene dat vastgelegd is in de auteurswet. En dat geldt ook als er geen expliciete vermelding in de vorm van (C) 2006 etc. aan hangt.
  Zie bijvoorbeeld de informatie op deze site: http://www.surf.nl/auteursrecht/watisauteursrecht.php

  Antwoord
 7. Alper

  Ok, dit is een typische Web 1.0 fout: complete controle proberen te houden op alle aspecten, terwijl dat niet meer nodig of ook maar mogelijk is.
  De helderste interpretatie lijkt het mij om een feed te zien als wat hij is: metadata. Dit is een descriptief stuk informatie over een ander stuk informatie. Alle copyright (atom:rights) informatie die daarin staat zou ik ook opvatten als handelend over de inhoud (atom:entry).
  Over de feed zelf is niks gezegd, daar zou dan apart weer een apart stuk descriptieve informatie moeten komen met daarin de metadat en copyright van de feed. Maar dat lijkt me niet heel erg nodig.
  Zo’n feed is ervoor om je informatie makkelijk vindbaar te maken. Om de verpsreiding van de feed zelf in welke vorm dan ook tegen te gaan, is met het oog op dat doel, niet heel erg nuttig.
  Downstream consumenten kunnen die feed op allerlei manieren transformeren (feed listings op iTunes of een ander XML formaat), filteren, aggregeren (als Technorati watchlists), cachen (het lijkt me slim als Bloglines elke feed maar een keer opslaat en opvraagt, en ja dat gooit je Feedburner statistieken in de war) en wat niet al.
  Dit is goed voor het internet. Maak je er geen zorgen om.
  En lees Adaptive Path: How I Learned To Stop Worrying and Relinquish Control

  Antwoord
 8. Pierre

  @Alper: even los van het feit dat ook metadata auteursrechtelijk beschermd is, de opmerking dat het een helder standpunt is. Het is daarom jammer dat je in de feeds die jij zelf aanbiedt geen informatie opneemt waarmee een ander eenvoudig kan vaststellen dat ze met jouw feed mogen doen wat ze goeddunkt.
  Dat is namelijk een deel van de conclusies die je hierboven kunt lezen: geef duidelijk aan wat je wil dat met je feed (en andere content) mag. Als jij vindt dat alles mag, prima, uitstekend zelf, perfect. Maar als jij dat niet aangeeft kan/mag/zal/wil ik er niet vanuit gaan dat dat zo is! Waarom? Nou, internet of geen internet, we hebben tenslotte nog gewoon met de wet te maken. En als ik jouw feed zou willen gebruiken, dan wil ik wel graag weten dat ik niet de kans loop dat jij volgende week naar me toe komt en zegt “mag ik effe vangen? jij hebt mijn content onrechtmatig gebruikt!”.
  Er zit namelijk heel veel ruimte tussen je teveel zorgen maken en dat wat jij blijkbaar voorstelt te doen.

  Antwoord
 9. Leon van Bokhorst

  Alper je brengt het leuk. Hebt op veel punten zowaar gelijk, en slaat dan de plank op het gebied van de feed volkomen mis.
  Iedereen mag de feed gebruiken. Deze is inderdaad bedoeld om informatie te verspreiden. Geen blogger/podcaster die daar zich, de in je relaas beoogde, zorgen over maakt. De inhoud van die feed mag worden gebruikt door de diverse online applicaties welke op hun beurt allerlei gefilterde of samengestelde informatie maken van deze gegevens. DAT is web 2.0 denken. Vrijheid van informatie bevorderen.
  Op het moment dat een derde partij deze meta-data zelfstandig gaat aanbieden teneinde daar beter van te worden praten we juist weer over web 1.0: het controleren van data. Dat is wat er speelt in dit geval. De feed ongevraagd en ongewijzigd herpubliceren alsof het van de blogger/podcaster zelf afkomt. Zij kidnappen daarmee de lezers/luisteraars/gebruikers van deze informatie weg bij de bron. Hijacking is geen goede zaak voor internet, daar waar verspreiden en verrijken (!) dat wel is.

  Antwoord
 10. Edwin van Bokhorst

  Ik was vandaag nogal onder de indruk van een reactie van Johan van Wijk op Webwereld (http://www.webwereld.nl/comments/39201) waarbij hij de vergelijking maakte met de Gouden gids. Stel dat de Gouden gids telefoonnummers een ‘eigen’ nummer geeft en dat doorschakeld naar het echte nummer van het bedrijf. Iedereen begrijpt meteen dat zoiets not done is. Je telefoonnummer is net zo goed van jou als jouw RSS feed en van beide zaken dient men af te blijven. Je mag het uiteraard wel gebruiken: bellen, aggregeren, noem maar op. Maar niet doorschakelen, tenzij ik het zelf instel of erom vraag, zoals ik dat bij feedburner heb gedaan.
  @pierre: interessante stellingname van jou dat wanneer je geen licentie informatie meestuurt met je feed dat dan de meest strikte licentie geldt. Zou best kunnen. Ik vraag mij wel af waarom er dan überhaubt licenties bestaan. Het is zeker waar dat je je auteursrecht niet hoeft te claimen. Dat heb je automatisch wanneer je publiceert. Maar of het dan meteen de meest strikte vorm heeft, weet ik nog niet zo zeker.

  Antwoord
 11. Pierre

  @Edwin: ik snap de verwarring niet helemaal. Het auteursrecht (zie ook de link in mijn eerdere reactie) in Nederland vastgelegd in de auteurswet is automatisch van toepassing en stelt een beperkt aantal uitzonderingen (lees: dingen die je mag doen met het materiaal zonder expliciet aanvullende toestemming). Dat is wat ik bedoel met “de meest strikte licentie”. Daarmee bedoel ik dat je niet strikter dan dat kunt afspreken. Je kunt mij bijvoorbeeld niet verbieden te citeren. En die auteurswet is van toepassing ook als ik niets verder aangeef in mijn content of feed.
  Wat de Creative Commons licentie doet is expliciet een ruimere licentie vastleggen (= minder strict). Ik zeg dus al bij voorbaat dat je, boven op wat je al mocht vanuit de auteurswet, een aantal dingen met mijn conten t mag doen zonder mij daar expliciet toestemming voor te vragen.
  Dat laat onverlet dat als jij meer wilt doen dan je vanuit de Auteurswet of de Creative Commons licentie die ik aan mijn materiaal heb hangen al *zonder expliciete toestemming* mag, dat je dat *met* expliciete toestemming natuurlijk altijd nog kunt afspreken.
  De vergelijking met een telefoonnummer gaat niet op. Heeft namelijk niets met de Auteurswet te maken. Jij bent niet de auteur van je telefoonnummer. Jouw telefoonnummer is een (identificatie-)code die jij mag gebruiken van het bedrijf waar jij een telefooncontract mee hebt (zeg in dit geval KPN). KPN spreekt in het contract met jou af dat als andere mensen die code intoetsen, zij een poging zullen doen een verbinding met de aansluiting in jouw meterkast tot stand te brengen. Als KPN in haar contract met jou zou zetten dat de Gouden Gids het telefoonnummer mag doorschakelen (en daar bijvoorbeeld KPN dan geld voor zou betalen), dan kun je twee dingen doen: daar mee accoord gaan of een andere telecomaanbieder zoeken. Overigens denk ik zelf dat de Gouden Gids die doorschakeling mag opzetten, zonder daar KPN (of jou) toestemming voor te vragen.
  Je RSS-feed is dus meer “van jou” dan je telefoonnummer.

  Antwoord
 12. Edwin van Bokhorst

  @Pierre: heldere uiteenzetting m.b.t. het auteursrecht! CC is dus eerder een verbreding van de auteursrechten dan een beperking. Dat heb ik nooit zo bekeken.
  De telefoonnummer-vergelijking heeft inderdaad niets met auteursrechten te maken, maar meer met het fenomeen ‘feedjacking’. Ik bemerk dat velen (niet in deze discussie, overigens) niet goed begrijpen wat precies het probleem is dat podcasters en bloggers maken wanneer hun feed wordt gekaapt. De Gouden Gids uitleg verduidelijkt het probleem wel, naar mijn mening, maar heeft zeker niets met auteursrechten te maken.
  Ik denk trouwens wel dat door mijn overeenkomst met mijn telecom aanbieder het niet zo kan zijn dat een derde partij dit zonder mijn toestemming zomaar mag doorschakelen. Als ze dat gaan doen zijn de rapen gaar 😉

  Antwoord
 13. Pierre

  @Edwin: ik begrijp dat je niet blij zou zijn als dat zou gebeuren (zou ik waarschijnlijk ook niet zijn), maar als ik een website zou starten met “bel je favoriete podcaster” en dan een link zou opnemen getiteld “Edwin van Bokhost” die een code 123456 naar mijn server stuurt die op basis daarvan een VOIP-verbinding opzet met jouw privé-telefoonnummer bij KPN, denk ik dat ik volledig binnen de wet blijf. Ook als ik dan tegen mensen zeg: “Wil je Edwin bellen, dan kun je ook “0877 123456” bellen en dan wordt je direct met hem doorgeschakeld.
  Waarschijnlijk zou je er iets tegen kunnen doen als je door 100 mensen per dag gebeld wordt, maar dan op basis van het feit dat het je last bezorgd, niet omdat ik voor het doorschakelen zorg.
  Disclaimer voor in ieder geval deze laatste bewering: ik ben geen jurist, maar zou zo niet weten op basis waarvan dit niet toegestaan zou zijn. Want als het niet zou mogen, dan zou ik bijvoorbeeld binnen een bedrijf ook geen verkorte kiesnummers voor klanten (of ‘potentiële klanten’) mogen hebben zonder toestemming van die klant. En trouwens, waarom zou KPN zich daar zorgen over maken (en het in jouw contract opnemen)?

  Antwoord
 14. DaBok

  Hmmm…. Ik denk als ik een bedrijf heb en er bestaat een site: bel je favoriete bedrijf die met een eigen nummer naar mij doorschakeld, dat ik dan met succes die site kan aanklagen. Met deze methode bedreigen ze mijn bereikbaarheid omdat op die manier een wildgroei aan telefoonummers kan ontstaan waarover ik als bedrijf geen enkele controle heb. Dat is een behoorlijk risico voor mijn bedrijf, waarbij ik aanzienlijke schade kan oplopen. Ik ben ook geen jurist, maar ben benieuwd hoe de OPTA daar over denkt. Ik kan mij niet voorstellen dat dit zou kunnen, eigenlijk.
  Ik denk ook dat verkorte kiesnummers voor klanten iets anders is. Dat is namelijk een puur interne aangelegenheid en wordt niet openbaar gemaakt. Wanneer een portal (om maar weer even on topic te komen) intern een eigen feedadres gebruiken om te kunnen meten, zullen weinigen daar bezwaar tegen maken. Zolang ze naar buiten toe maar het oorspronkelijke feed adres publiceren is er weinig aan de hand.

  Antwoord
 15. Alper

  Raar verhaal van Gespod ook dat ze dat nodig hebben om hits te tellen. Dat kan op tig andere manieren op dezelfde URL.
  Geldt hier ook het al oude: “Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.”
  @Pierre
  Dan geldt nog steeds wel dat er volgens mij een raar gewicht wordt gegeven aan de feed. Alles draait toch om de content? Die is waardevol en het beschermen waard.
  Met de beschrijving ervan (de feed) mogen mensen doen wat ze willen, dat is gratis reclame. Daar is ie in zekere zin ook voor gemaakt.
  Laat ze het maar plaatsen waar ze maar willen in welke vorm dan ook. Ik zou er niet te zwaar aan tillen.
  En als uiteindelijk blijkt dat er dan toch onduidelijkheid bestaat of dat iemand er toch zwaarder aan tilt dan je had verwacht, dan neem je contact op en los je het toch gewoon op?
  @Leon
  Iedereen die een feed consumeert doet het om er zelf beter van te worden.
  Nu snap ik dat hijacken een slechte zaak is, maar het ging hier toch om een portal site die de links herschreef. Dat had anders gekund (zoals ik hierboven schreef), maar dan nog kan ik me situaties voorstellen waar dat wel nodig is.
  Stel je wilt een web-gebaseerde client maken voor het podcast-universum (een soort bloglines voor podcasts). Dan moet je een balans vinden in het niet schenden van de auteursrechten, het laten zien van waar iets vandaan komt en het toegankelijk maken van de media.
  Dat is niet makkelijk, maar dit soort initiatieven is in principe goed voor iedereen. Dus een flexibelere instelling (van beide kanten) zou goed zijn.

  Antwoord

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Welkom!

hans mestrum
Hans Mestrum

Leuk dat je hier op mijn weblog bent. De video's en foto's die je hier vindt, zijn door mij gemaakt voor o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar ik videoblogger en videofilmer ben.

Per 1 januari 2016 kan ik vanuit mijn eigen bedrijf hans ON experience ook voor jou korte videofilms maken. Dat kan een impressie zijn van een evenement, open dag, huldiging, of een video voor voorlichting, presentatie, productintroductie of een uitnodiging of van bevlogen mensen.

Ik voer het hele traject voor u uit, van intake tot opname, van bewerken van het videomateriaal tot het online zetten of aanleveren van het videobestand.

Schroom niet om contact met me op te nemen om te bespreken wat ik voor jou kan doen!

Laatste video’s

Recente Tweets

Archieven

Categorieën

Zonnemeter

Hoeveel Watt produceren mijn zonnepanelen op dit moment?

Pin It on Pinterest

Shares
Share This